מעמדה של הזמנה כהסכם מחייב


על-פי החוק, ועל-פי פסיקת בית המשפט, אופיו של המסמך נקבע על-פי תוכנו, ולא על-פי כותרת המסמך. לכן, אם חותמים על טופס הזמנה מפורט, הכולל את כל פרטי העסקה ואת התחייבויות הצדדים (פירוט ההזמנה, מחיר, תנאי תשלום, מקום האספקה וכדומה), זהו אכן הסכם משפטי מחייב לכל דבר ועניין. רבים חותמים על "זיכרון דברים" ומניחים – בטעות! – שהוא אינו מחייב, וכי הם יכולים לחזור בהם עד שיחתמו על הסכם. אולם בית המשפט פסק שאם מהות המסמך היא הסכם, הוא אכן מחייב, וכאמור, אין חשיבות למה שכתוב בכותרת.


חרטה לאחר רכישת הרהיט


באופן עקרוני לא ניתן להתחרט אם כבר נעשה במוצר שימוש, אולם החוק מחייב את בית העסק לגלות לקונים את מדיניותו להחזרת רהיטים, שנקנו. עליו להציג זאת בשלט, במקום נראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות, המפרט את המדיניות שלו לגבי ביטול עסקה. התקנות קובעות שיש להציג את ההודעה ליד כל קופה במודעה, שגודלה לפחות A4, וכותרתה בגופן 65 ("מדיניות השבת טובין") . אם בבית-העסק יש שלט כזה, הקונים רשאים לפעול על-פיו.  אם אין שלט כזה, ניתן לבטל את ההזמנה.


הדין במקרה של שינוי בהזמנה


החוק וההגינות קובעים שהסכמים יש לקיים בתום לב ובדרך מקובלת. לכן, אם קונים מבקשים לבצע שינוי בהזמנה, בטרם הוחל ייצור הרהיט, ואם השינוי לא יגרום נזק לבית העסק או עלות נוספת – עמדת המועצה לצרכנות היא שחובת תום הלב וההגינות מחייבים את בית העסק להיענות לבקשת הקונים.


אם בהזמנה צוין שכל שינוי כרוך בתשלום, משמעות סעיף זה היא שבמקרה של שינוי בית העסק זכאי לקבל מהקונים פיצוי מוסכם (בדר"כ בשיעור 10%). החוק קובע שבית המשפט יוכל להפחית את הפיצוי, אם הוא נקבע ללא יחס סביר לנזק.


פגמים ברהיט


חשוב מאד לתעד את הפגמים, לצלם אותם ולפנות בכתב (בפקס או בדואר רשום) לבית העסק, בדרישה לתקן את הפגמים מידית. אם בית העסק לא תיקן את הפגם או לא החליף את המוצר במוצר חדש תקין, יש להודיע לו במכתב רשום שהעסקה מבוטלת בשל הפגמים שלא תוקנו, ולדרוש החזר כספי מלא. אם בית העסק מסרב לבטל, זה הזמן לפנות אל המועצה הישראלית לצרכנות בטופס הגשת תלונה.


הזמנה מיוחדת


כאמור, תקנות ביטול עסקה מאפשרות לצרכן לבטל עסקת רכישת ריהוט, בתנאי שלא נעשה בו שימוש, הוא לא הורכב בבית הלקוח והוא לא נפגם. מועד הביטול הוא מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר. אולם, אם הריהוט יוצר על פי עיצוב ודרישות או מידות מיוחדות לבקשת הצרכן, כי אז אין זכות ביטול ולא ניתן יהיה לקבל את התשלום בחזרה.

 

מתלונות בתחום עולה, כי בתי עסק המנסים להימנע מביטול העסקה והחזרת הכסף לצרכן עושים זאת בטענה,כי התבצעה "הזמנה מיוחדת", גם כשהמוצר קיים במלאי או הוזמן מקטלוג.  יש המרחיקים לכת ואף מציינים זאת באופן שיטתי ע"ג ההזמנה. עמדת המועצה לצרכנות: הערה רשומה בחוזה לפיה מדובר ב"הזמנה מיוחדת"  אינה תקפה אלא אם אכן מדובר בפועל בהזמנה מיוחדת. הזמנת רהיט מקטלוג לפי דגמים מידות וצבעים המוצעים לכל לקוח אינה מהווה הזמנה לפי דרישות או מידות מיוחדות.